Existeix el cel i l’infern?

Existeixen els successos que ens fan viure un infern o un cel dins els nostres caparrots.

Sens dubte quan patim i de valent, vivim unes sensacions que realment ens ofeguen l’ànima. El patiment extrem l’anomenem infern. I el cel, no és res més que allò que imaginem de futur que ens farà està millor que el present que visc!

I saps, l’infern és el passat, i tot patiment comença per una llavor plena de dolor, d’uns fets que no hem sabut integrar i tampoc posar paraules per falta de recursos.

Fugim de la por i empaitem el desig, tots dos són els creadors d’aquestes realitats mentals condicionats per les creences a través de la simbologia de l’infern i el cel.

Ens fan literalment viure dins un somni a través del caparrot que només nosaltres vivim!

Seguim!