POLÍTICA DE CANCELACIÓN

 

  • Cancel·lació fins a 7 dies abans: es reintegrarà el 100% del pagament de l’activitat.
  • Cancel·lació fins a 5 dies abans: es reintegrarà el 50% del pagament de l’activitat.
  • Cancel·lació 3 dies abans: es cobrarà el 100% del pagament de l’activitat.
  • Cancel·lacions per causes de força major*: es reintegrarà el 100% del pagament de la reserva.

*Causes de força major:

  • Mort inesperada o malaltia greu de l’amfitrió, de l’usuari o d’un familiar directe (espòs/a o parella, fills, pares, tutors legals, avis, germans) després de la data de realització de la reserva.
  • Lesions greus que facin impossible que l’amfitrió pugui rebre als usuaris després de la data de realització de la reserva.
  • Desastres naturals o condicions meteorològiques adverses de gran intensitat que afectin el país de destinació o de procedència després de la data de realització de la reserva.
  • Restriccions de viatge o alertes de seguretat publicades per les autoritats nacionals o internacionals competents després de la data de realització de la reserva.
  • Malaltia endèmica declarada per una autoritat nacional o internacional fiable després de la data de realització de la reserva.
  • Danys greus a la propietat o problemes de manteniment que afectin directament la capacitat de l’amfitrió per garantir una estada segura.